Interval mezi jednotlivými návštěvami je individuální. Liší se podle typu řečové poruchy. Nejčastější jsou návštěvy jednou za 3 týdny až měsíc. U velmi malých dětí nejsou vyjímkou i dělší intervaly. Četnost návštěv je plně v kompetenci logopeda, který je individuálně upravuje podle momentální situace a potřeby.