Logopedická péče pro dospělé je zaměřena na získané organické poruchy řečové komunikace:

  • AFÁZIE
  • ZÍSKANÁ DYSARTRIE
  • ORÁLNÍ APRAXIE
  • VERBÁLNÍ APRAXIE
  • PORUCHY POLYKÁNÍ
  • PORUCHY ZORNÉHO POLE
  • PORUCHY ŘEČI PŘI KOGNITIVNÍM DEFICITU
  • GNOSTICKÉ PORUCHY ( zrakové agnózie, sluchové agnózie, taktilní agnózie, poruchy somatognóze, anozognózie….)

Výše uvedené poruchy vznikají na základě organické léze mozku, které mohou být buď ložiskové nebo difúzní. Klinický obraz těchto obtíží závisí na:

1) povaze procesu ( např.: cévní mozková příhoda, úraz hlavy, mozková expanze, zánětlivé onemocnění mozku, degenerativní onemocnění CNS, intoxikace mozku )

2) na lokalizaci léze (ve které části CNS se mozková léze nachází a jak je veliká)

3) na věku pacienta

Zdroj: http://www.mozkovaprihoda.cz

5 varovných příznaků cévní mozkové příhody neboli iktu:

1) náhlá slabost, necitlivost nebo brnění tváře, ruky nebo nohy na jedné polovině těla, člověk se může cítit nemotorně

2) potíže s mluvením nebo porozuměním, těžko se hledají slova, jsou potíže se čtením a psaním

3) rozmazané vidění, dvojité vidění

4) potíže s chůzí, vrávorání, závrať, ztráta rovnováhy a koordinace

5) náhlá bolest hlavy, ztuhlost krku, zvracení

Pokud budou zpozorovány některé z výše uvedených příznaků, nečekejte a ihned volejte rychlou záchrannou pomoc. ROZHODUJÍ MINUTY. 

Mezi rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody patří:

– vysoký krevní tlak

– vysoká hladina cholesterolu

– cukrovka

– přílišná konzumace alkoholu

– kouření

– nedostatek pohybu

– onemocnění srdce

– obezita

 

Více o cévní mozkové příhodě zde:

http://www.mozkovaprihoda.cz

 

Zajímavý článek o awake operacích mozku: