V současné době je logopedická péče na našem pracovišti hrazena následujícími pojišťovnami:

 

111 – VZP

207 – Oborová zdravotní pojišťovna

211 – Pojišťovna Ministerstva vnitra

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 

Logopedické vyšetření a jednotlivé terapie hradí pojišťovna po předložení žádanky od lékaře.

————————————————————————

     

ÚKONY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU = rodiče hradí sami

 
Potvrzení logopeda :  400,-Kč   
(
 příloha ke studiu na VŠ, nutné mít vlastní formulář, vydává se ihned po vyšetření) 
 
Logopedická zpráva:  400,- Kč
( zpráva bude vydána pouze pravidelně docházejícím klientům,
pro pedagogicko-psychologickou poradnu, např. při řešení odkladu školní docházky, vzhledem k časové náročnosti počítejte s vyhotovením zprávy do 14ti dnů)

 

 

Vstupní logopedické vyšetření (bez žádanky): 1000 Kč, –

Logopedická terapie (dle závažnosti diagnózy): 500 – 1000 Kč,-